Month: Жилээр

Үндэсний үйлдвэрлэгч “Говь” компанийн хувьцааг хуваах шийдвэр гарлаа

Үндэсний үйлдвэрлэгч “Говь” компанийн нийтэд санал болгосон нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 7 сая 801 мянга 125 ширхэг хувьцааг 100 хувааж, нэг бүр нь нэг төгрөгийн …